Institutions

University

Kategori Universiti Awam
UA di Malaysia dikategorikan kepada tiga (3) kumpulan, iaitu universiti penyelidikan, universiti berfokus (teknikal, pendidikan, pengurusan dan pertahanan) dan universiti komprehensif

Senarai Universiti Awam
Senarai penuh Universiti Awam yang terdapat di Semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak

Syarat Umum Kelayakan Pemohonan
Syarat umum kelayakan ke Universiti Awam bagi semua pelajar SPM/setaraf dan STPM/setaraf

Senarai Program Pengajian
Senarai program pengajian yang ditawarkan di Universiti Awam

Syarat Khas Program
Syarat khas program pengajian yang ditawarkan

Semakan Graduat
Semakan status permohonan kemasukan ke Universiti Awam

Higher Educational Private Institutions

Garis Panduan Penubuhan IPTS di Malaysia
Kementerian Pengajian Tinggi telah memberikan beberapa garis panduan yang perlu dipatuhi oleh IPTS seluruh Malaysia

Senarai IPTS
Senarai penuh Institut Pengajian Tinggi Swasta yang terdapat di Semenanjung Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak

Politeknik

Kategori Politeknik
Politeknik di Malaysia dikategorikan kepada tiga (3) kumpulan iaitu Polteknik Premier, Konvensional dan METrO.

Senarai Politeknik
Senarai Politeknik yang diiktiraf di seluruh Malaysia.

Panduan Kemasukan ke Politeknik Premier
Maklumat berkaitan institusi pengajian, senarai program pengajian yang ditawarkan, syarat khas program mengikut taraf kelayakan lepasan SPM/Setaraf atau STPM/Setaraf di Politeknik Premier.

Panduan Kemasukan ke Politeknik Konvensional/METrO
Maklumat berkaitan institusi pengajian, senarai program pengajian yang ditawarkan, syarat khas program mengikut taraf kelayakan SPM/Setaraf di Politeknik Konvensional/METrO.

Community College

Senarai Kolej Komuniti
Senarai penuh Kolej Komuniti yang terdapat di Semenanjung Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak

Syarat Umum Kelayakan Pemohonan
Syarat dan kelayakan kemasukan ke Kolej Komuniti seluruh Malaysia bagi pelajar SPM/Setaraf

Senarai Program Pengajian
Senarai program pengajian yang ditawarkan di Kolej Komuniti

Syarat Khas Program
Syarat khas program pengajian yang ditawarkan

Semakan Graduat
Semakan status permohonan kemasukan ke Kolej Komuniti

Hubungan Industri

Program CEO@Faculty
Perkongsian ilmu bersama peneraju utama industri tempatan dan antarabangsa berkenaan pengetahuan dan pengalaman di dalam industri berkaitan dengan pelajar dan komuniti setempat.

2u2i
Pengalaman pembelajaran pelajar berasaskan pengalaman dan perkhidmatan secara efektif di luar kampus yang disediakan oleh pihak industri.